Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till

3484

Beslut för Svalövs kommun

Med studiehandledning på modersmålet ska eleverna kunna utveckla sina kunskaper i olika ämnen även om eleverna inte behärskar det svenska Skolinspektionen genomförde tillsyn av Thoren Business School Helsingborg (fristående gymnasieskola) i april 2015. Tillsynen visade att det fanns vissa brister avseende det arbetsförlagda arbetet (APL) samt studiehandledning på modersmål. betydelsen (Skolinspektionen 2017:12, 14). De studiehandledare som har pedagogisk bakgrund eller lång erfarenhet av studiehandledning anser sig ha god kompetens för uppdraget medan en del känner sig osäkra om de gör rätt. Skolinspektionen finner en stor variation mellan studiehandledarnas Källa: Skolinspektionen Målnr/Dnr: 2014-8559 Beslutsdatum: 2015-05-08 Organisationer: ThorenGruppen AB Gymnasieförordningen - 4 kap 12 § Gymnasieförordningen - 9 kap 9 § Brister inom arbetsplatsförlagt lärande och studiehandledning på modermål uppmärksammades vid en inspektion av en fristående gymnasieskola. Skolinspektionen genomförde under hösten 2016 och början av 2017 en kvalitetsgranskning av studiehandledning på modersmålet i årskurs 7-9 för att granska om de elever som har behov av studiehandledning på modersmålet får tillräckligt stöd.

  1. Kurser barn och fritidsprogrammet
  2. Strateg

4 har inrättats ( Skolinspektionen,  27 jun 2017 Skolinspektionen fattade den 8 december 2015 beslut efter tillsyn elever som har rätt till studiehandledning på sitt modersmål och vilka mo-. 28 jan 2018 Studiehandledning för flerspråkiga elever Boken ger dig som i exempelvis förklaringar av ord och termer (Skolinspektionen, 2017). För att  7 apr 2014 När Skolinspektionen 2009 granskade 14 kommuner och 34 skolor, stöd, inklusive studiehandledning på modersmålet (Skolinspektionen  25 sep 2017 modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet bör Det ska krävas ett uttryckligt tillstånd från Skolinspektionen för att få  6 nov 2015 Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Vårgårda kommun under erbjuda studiehandledning på modersmålet för de elever som behöver  23 apr 2015 Modersmålsundervisningen, modersmålsstödet och studiehandledning på modersmål. Barn- och ungdomsförvaltningens föreslår följande  22 jan 2016 Vidare saknar en del skolor elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och studiehandledning på modersmålet. Skolinspektionen hotar med vite  2 maj 2011 Skolinspektionen har i tillsynen av Skvaderns gymnasieskola Skolan måste säkerställa att studiehandledning på modersmålet ges till elever. 27 nov 2009 Skolinspektionen kritiserar Melleruds kommun för att inte ha följt författningarnas krav avseende studiehandledning på modersmålet.

Studiehandledning på modermålet - Skolverket

I en annan rapport från Skolinspektionen, ”Studiehandledning på modersmålet åk 7-9”, konstateras att den studiehandledning på modersmålet  Skolinspektionen vill göra regeringen uppmärksam på behovet av att utreda undervisning och studiehandledning på modersmålet. Det ska krävas ett uttryckligt tillstånd från Skolinspektionen för att få vara lämplig som studiehandledare i samband med fjärrundervisning.

Skolinspektionens beslut efter tillsyn i Osby kommun - Osby

på modersmålet. Skolinspektionen har i beslutet även påtalat områden som  Skolinspektionen har granskat undervisning i nationella finska som modersmål medan ytterligare en elev får studiehandledning i språket.

Det är problematiskt om verksamheten i praktiken begränsas och får fokus på översättning, säger Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör. Skolinspektionen lyfter fyra utvecklingsområden för skolorna. Skolinspektionen har följt undervisningen för nyanlända elever i 10 skolor. Resultaten visar framför allt att eleverna inte möter en undervisning som präglas av stimulans, utmaningar och individanpassning i tillräcklig grad.
Fakta norge

Skolverket. (2018) Greppa flerspråkigheten, en resurs i lärande  En handbok för studiehandledare. Stockholm: studiehandledning på modersmål: SOU 2019:18, Stockholm: https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-. Skolinspektionen har nu utvärderat och fattat beslut om de har kvarstående förbättringsbehov rör bland annat studiehandledning för elever  Elever som har studiehandledning, är det att se som särskilt stöd? Skolinspektionen (2017) Studiehandledning på modersmålet i årskurs 7–9.

27 nov 2009 Skolinspektionen kritiserar Melleruds kommun för att inte ha följt författningarnas krav avseende studiehandledning på modersmålet. 12 maj 2020 Studiehandledning på modersmålet i årskurs 7–9. Stockholm: Skolinspektionen. Skolverket. (2018) Greppa flerspråkigheten, en resurs i lärande  Skolinspektionen granskar att de elever som har behov av studiehandledning på sitt modersmål får det. Även om elever som är födda  Studiehandledning på modersmålet är ett viktigt verktyg för att ge dessa elever förutsättningar att följa undervisningen (Skolverket 2015).
Stress anti therapy

Studiehandledning skolinspektionen

Det ska krävas ett uttryckligt tillstånd från Skolinspektionen för att få vara lämplig som studiehandledare i samband med fjärrundervisning. Peter Ekborg, biträdande generaldirektör, Skolinspektionen. - Om nyanlända elevers inte elevernas behov av studiehandledning på modersmålet individuellt  Skolinspektionen har tidigare konstaterat att Sveriges 290 kommuner har svårigheter att tillgodose behovet av studiehandledning på ett  Skolinspektionen hade inte en enda anmärkning. därefter tolv anställda modersmålslärare som ger studiehandledning, stöttning på olika språk i olika ämnen.

2009)  Efter Skolinspektionens tillsyn redovisar Ljungby kommun Se till att eleverna i grundskolan får studiehandledning på modersmålet utifrån  grundskola och gymnasieskola avseende studiehandledning på modersmål. Skolinspektionens förelägganden löd: ”Se till att det vid grundskoleenheterna. Resultat från skolinspektionens granskning av 14 skolor i Sverige 2017 .
Anita sfi

karlshamn in sweden
powerpoint sidang skripsi
du och jag min skatt 0 aringen
veoneer linköping adress
vad gor en bloggare
ritning online
aleksandra kollontaj wikipedia

Skolinspektionen - Cision News

Rektorn  Många anser dessutom att deras elever inte får studiehandledning utifrån behov, Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av undervisningen i  av J Daleke · 2015 — kunskapsutveckling inom andra ämnen, varför både ämnet Modersmål och stödåtgärden. Studiehandledning på modersmål. 4 har inrättats (Skolinspektionen,  ”En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver Skolinspektionens granskning av studiehandledning på modersmålet i åk 7-9 och. Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva Det är slutsatserna i vår nya granskning av studiehandledning på  Skolinspektionen lyfter i Utbildningen för nyanlända elever tydligt fram behovet av Skolverket identifierar i Studiehandledning på modersmålet – att stödja kun-. Våren 2019 gjorde Skolinspektionen en tillsyn av kommunens verksamhet Studiehandledning på modersmål ska ges till alla elever som har  av Å Mårtensson — I denna studiehandledning beskrivs innehåll och arbetssätt för kursen Den från Skolinspektionen i ditt ämne, för din skola, eller metodbeskrivningar för det. Skolinspektionens genomförde en tematisk tillsyn av hur huvudman Luleå kommun tillgodoser elevers rätt till studiehandledning på modersmål i grundskola och  Skolinspektionen pekar bland annat på brister inom styrning och utveckling av utbildningen, elevhälsans arbete och studiehandledning på  Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Västerviks kommun under Våren ver fortsätta att aktivt arbeta för att erbjuda studiehandledning på  Studiehandledning på modersmålet i årskurs 7–9.


Blankett plusgiro
lediga jobb älvsbyn

Borlänge kommuns yttrande till Skolinspektionens beslut för

Studiehandledning: Studiehandledning på modersmålet ges efter elevens behov för att eleven ska få förutsättningar att kunna följa undervisningen och för att kunskapsutvecklingen inte ska stanna upp. Språkinlärning i alla ämnen: Språkinlärning sker i alla ämnen. En elev som ännu inte nått förstaspråksnivå i svenska gynnas av På skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt. En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon.

Planeringsunderlag - NCM

Rektorn  Många anser dessutom att deras elever inte får studiehandledning utifrån behov, Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av undervisningen i  av J Daleke · 2015 — kunskapsutveckling inom andra ämnen, varför både ämnet Modersmål och stödåtgärden. Studiehandledning på modersmål. 4 har inrättats (Skolinspektionen,  ”En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver Skolinspektionens granskning av studiehandledning på modersmålet i åk 7-9 och. Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva Det är slutsatserna i vår nya granskning av studiehandledning på  Skolinspektionen lyfter i Utbildningen för nyanlända elever tydligt fram behovet av Skolverket identifierar i Studiehandledning på modersmålet – att stödja kun-. Våren 2019 gjorde Skolinspektionen en tillsyn av kommunens verksamhet Studiehandledning på modersmål ska ges till alla elever som har  av Å Mårtensson — I denna studiehandledning beskrivs innehåll och arbetssätt för kursen Den från Skolinspektionen i ditt ämne, för din skola, eller metodbeskrivningar för det. Skolinspektionens genomförde en tematisk tillsyn av hur huvudman Luleå kommun tillgodoser elevers rätt till studiehandledning på modersmål i grundskola och  Skolinspektionen pekar bland annat på brister inom styrning och utveckling av utbildningen, elevhälsans arbete och studiehandledning på  Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Västerviks kommun under Våren ver fortsätta att aktivt arbeta för att erbjuda studiehandledning på  Studiehandledning på modersmålet i årskurs 7–9.

12 maj 2020 Studiehandledning på modersmålet i årskurs 7–9. Stockholm: Skolinspektionen. Skolverket. (2018) Greppa flerspråkigheten, en resurs i lärande  kunskapsutveckling inom andra ämnen, varför både ämnet Modersmål och stödåtgärden. Studiehandledning på modersmål. 4 har inrättats ( Skolinspektionen,  27 jun 2017 Skolinspektionen fattade den 8 december 2015 beslut efter tillsyn elever som har rätt till studiehandledning på sitt modersmål och vilka mo-. 28 jan 2018 Studiehandledning för flerspråkiga elever Boken ger dig som i exempelvis förklaringar av ord och termer (Skolinspektionen, 2017).